برای اینکه بفهمی از اولین روزی که سیم کارتتو خریدی تا امروز چقد شارژ مصرف کردی.  

1686979883 رو بفرست به 738150 

و بعد بلافاصله ۹۰۰ رو بفرست به ۷۳۸۱۵۰ تا تعجب کنی!!!